Menu

Speciale muziekinstrumenten

Speciale muziekinstrumenten voor een verzorgingshuis voor oudere kunstenaars.
Vanaf het ontstaan van dit huis neemt muziek, gezien de achtergrond van veel bewoners, een belangrijke plaats in. Er worden veel muziekmiddagen georganiseerd, waar bewoners vaak ook zelf musiceren. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het huis neemt net als elders de laatste jaren toe, met tevens een grotere zorgafhankelijkheid en zwaardere fysieke en mentale problematiek. Daardoor is musiceren voor veel bewoners vaak niet meer mogelijk op gewone instrumenten zoals piano of viool. De muziektherapeute heeft andere mogelijkheden gezocht en gevonden in het gebruik van klankschalen, gongs en eenvoudige snaar- en percussie-instrumenten. Deze instrumenten zijn ook door ouderen met bijvoorbeeld dementie of ernstige fysieke beperkingen gemakkelijk te bedienen (en er is daardoor geen schaamte over het ‘niet meer kunnen spelen’), terwijl toch de muzikale kwaliteit hoog is.

afbeelding
afbeelding