Menu

Vitale Moestuin

Vitale Moestuin

Vitale Moestuin

Op 29 augustus 2014 vierden in Veenstaete de PG-bewoners samen met vrijwilligers en verzorgenden, hun eerste oogst uit de Vitale Moestuin.

Aan de arm van Inovum-voorzitter Aad de Jonge, liet mevrouw Cator het resultaat zien van een jaar lang zaaien, wieden en verpoten.

Mevrouw Cator is zelf één van de bewoners die elke dinsdagochtend meehelpt in de moestuin. “Het is zo heerlijk om buiten te zijn. Alles wat we uit de moestuin halen, zoals snijbieten, pluk sla of kool, eten we die zelfde middag of avond nog op. En gelukkig ben ik goed opgevoed, want ik lust alles!”

In de gezellige binnentuin van Veenstaete staan grote houten bakken, met hierin allerlei soorten groenten. Uiteraard op tafelhoogte, zodat bewoners in een rolstoel er ook makkelijk bij kunnen. Vaste vrijwilliger Gerk Slager zegt: “Het is zo dankbaar werk. Je ziet aan de bewoners dat ze genieten. Sommige bewoners kijken alleen maar toe, en anderen vinden het juist heerlijk om in de aarde te wroeten, zoals mevrouw Cator, maar het feit dat ze buiten zijn geeft hun weer positieve energie.”

Dat is ook precies het idee achter het project, legt  initiatiefnemer Robert Anoldy uit. Bewegen, socialiseren en lekker buiten zijn. Samen met Inovum diende hij vorig jaar, met succes, een aanvraag in bij het Mr. Roelsefonds. Dit fonds ondersteunt projecten en initiatieven in de zorg, die innovatief zijn of het welzijn van cliënten van zorg-instellingen bevorderen. ‘’In oktober mogen we een nieuwe aanvraag indienen. Zou leuk zijn als we de moestuin kunnen uitbreiden met een vaste kas.”, aldus een trotse Arnoldy.