Menu

Stichting DMWV

Stichting DMWV is een van de stichtingen die oorspronkelijk zijn opgericht voor het beheer van vastgoed van stichting De Stolpe, een rechtsvoorganger van HilverZorg. De positieve resultaten van stichting DMWV komen ten goede aan het mr. Roelsefonds.

Stichting DMWV is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  • Officiele naam: Stichting Dienstverlening Maatschappelijk Welzijn Volksgezondheid.

  • KvK-nummer: De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41193076; het RSIN nummer is 007277532.

  • Postadres: per adres Mr. Roelsefonds, Hofzicht 48, 2181 AH Hillegom