Menu

Opening Centrum voor Levensvragen Gooi- en Vechtstreek

Maandag 11 Maart 2019

Vanaf nu kunnen mensen die te maken krijgen met vragen en dilemma’s over de zin van het bestaan terecht bij het Centrum voor Levensvragen. Het centrum is er voor mensen die thuis wonen en ongeneeslijk ziek zijn of bij wie het einde van het leven in zicht komt.  Het centrum is op 9 oktober feestelijk geopend tijdens het symposium ‘In gesprek over Levensvragen’.

De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling. Steeds meer mensen wonen langer thuis. Mensen kunnen worstelen met vragen als: Wat voor zin heeft mijn leven gehad? Welke onverwerkte zaken houden mij bezig? Wat geeft mij kracht en troost om verder te gaan? Waar ben ik dankbaar voor?

Professionele ondersteuning

Mensen worden ondersteund door professionele consulenten die hen thuis bezoeken. Bij het Centrum voor Levensvragen werken consulenten met verschillende achtergronden. Zo is er begeleiding voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

De huisarts of wijkverpleegkundige kan hierbij doorverwijzen. Daarnaast kan de patiënt of naasten ook zelf contact opnemen met het CvL.

Expertisecentrum

Niet altijd hoeft een consulent te worden ingeschakeld. Voor zorgprofessionals en vrijwilligers die in gesprek zijn met hun cliënt fungeert het centrum als vraagbaak. Zij kunnen bij een consulent terecht voor advies en ondersteuning. Ook gaat het centrum cursussen en trainingen verzorgen.

Bereikbaarheid

Het centrum is tijdens kantooruren bereikbaar via 06 – 260 554 38 en info@centrumlevensvragengooi.nl. Daarna wordt men binnen 24 uur terug gebeld.  Inwoners, hun naasten, professionals en vrijwilligers kunnen ook terecht op www.centrumlevensvragengooi.nl.

Kosten

De eerste drie consulten zijngratis. Ookaan advies en begeleiding van zorgverleners zijn geen kosten verbonden. 

Partners

Het Centrum van Levensvragen is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vechtstreek, Amaris, Hilverzorg, Hospice Kajan, Inovum, Tergooi en Vivium en is mede mogelijk gemaakt door het mr. Roelsefonds en het Coöperatiefonds van Rabobank.

Voor meer informatie

www.centrumlevensvragengooi.nl

Naar het nieuwsoverzicht