Menu

Inschrijven

Heeft uw innovatieve idee toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven of verhoogt het initiatief het levensgeluk van mensen met een intensieve zorgvraag en heeft u interesse om deze innovatie/toepassing in een pilot te bewijzen? Voldoet uw idee aan de richtlijnen en voorwaarden van de mr. Roelse Challenge? Stuur dan het aanmeldformulier naar het mr. Roelsefonds.


Werkwijze aanmelden idee

Vul het aanmeldformulier volledig in. Dit aanmeldformulier bestaat uit een beschrijving van vijf onderdelen. De beschrijving mag per onderdeel niet meer dan een half A4 bevatten.

Samenvatting (max. ½ A4)
Korte omschrijving van het innovatieve idee. Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van uw innovatie. Leg uit waarom dit idee innovatief is en goed past binnen de mr. Roelse Challenge.

Probleem/uitdaging (max. ½ A4)
Geef een korte beschrijving van welke problematiek, wens of uitdaging ten grondslag ligt aan het innovatieve idee. Waarom gaat deze innovatie bijdragen aan de kwaliteit van leven van zorggebruikers?

Beschrijving van de pilot (max. ½ A4)
Geef een korte beschrijving van de doelstelling, opzet en omvang van de pilot bij de (zorg)organisatie in regio Gooi- en Vechtstreek: wat en wie wilt u  bereiken (beschrijf resultaten, aantallen en doelgroep).

Beschrijving team (max. ½ A4)
Geef een korte beschrijving van het team en de organisatie waarin de pilot wordt uitgevoerd.
Waarom is uw team de juiste partij voor deze pilot? Vormt uw team samen de juiste combinatie?

Financiën
Geef een indicatie van de kosten en de beoogde inkomsten t.b.v. van de pilot.


Digitaal indienen

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Mail het aanmeldformulier naar info@roelsefonds.nl.


Deadline aanmelden idee

Stuur de aanmelding tijdig in, de deadline is op 1 maart 2020, uiterlijk 12:00 uur.