Menu

Richtlijnen en voorwaarden


Deelname innovatieve idee

 • De innovatie moet het levensgeluk verhogen en/of de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg. De innovatie kan op technologisch gebied zijn; een procesinnovatie of een sociale innovatie, verbonden aan cliënten en/of medewerkers.
 • De aanvragende organisatie en de betrokken startup/scale-up staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De startup/scale-up kan binnen 12 maanden een pilot uitvoeren binnen de zorgorganisatie in regio Gooi- en Vechtstreek.
 • Het idee richt zich op een innovatie die bij succes snel opschaalbaar is.
 • Het idee bevindt zich in een ontwikkelfase; financiering is nodig voor praktijktoetsing, effectmeting en doorontwikkeling.

Projectplan

Bij het pitchdocument dient een projectplan te worden aangeleverd. De richtlijnen en voorwaarden waaraan het projectplan moet voldoen zijn:

1. Korte samenvatting van de innovatieve oplossing (MAX. 1/2 A4)

2. Aanleiding/ Achtergrond
 • Naar aanleiding van welke problematiek, wens of uitdaging is het idee voor deze innovatieve oplossing?
  Geef een heldere analyse van het probleem, de wens of uitdaging.
3. Doel & Doelgroep 
 • Wat wordt beoogd met de oplossing?
  Wat draagt de innovatieve oplossing bij aan de verbetering van kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg?
 • Welke innovatieve producten of activiteiten gericht op verbetering van kwaliteit van leven van mensen die (langdurig) afhankelijk zijn van intensieve zorg worden toegepast?
 • Waarom is de oplossing innovatief?
 • Gaat het om een technologische-, sociale- of procesmatige innovatie?
 • Wie wilt u precies bereiken met uw initiatief (aantallen en doelgroep)?
 • Wat zijn de concrete eindproducten van het initiatief?
4. Activiteiten en resultaten 
 • Omschrijf hier welke activiteiten u gaat uitvoeren en/of welke producten u gaat toepassen.
 • Geef aan wat de beoogde resultaten zijn van de oplossing.
5. Duur & Planning
 • Voor de uitvoering van de pilot is een jaar de tijd (april 2020 t/m april 2021).
 • Wat is de planning voor de pilot?
  Geef een helder tijdspad, inclusief planning van activiteiten, (deel)resultaten en (tussentijdse) rapportages.
6. Verspreiding & implementatie
 • Geef aan hoe de resultaten worden verspreid (c.q. openbaar toegankelijk worden gemaakt) en licht daarin de samenwerking met andere organisaties toe.
 • Hoe wordt, bij succes, gezorgd voor opschaling?
7. Financiering
 • Wat zijn de totale kosten van het initiatief? Graag ontvangen we een gespecificeerde begroting.
 • Welke uren (per activiteit) en uurtarieven liggen daaraan ten grondslag? Graag ontvangen we een toelichting ten aanzien van de opbouw van het uurtarief.
 • Wat is uw eigen bijdrage aan de kosten van het initiatief en/of de eigen bijdrage van samenwerkingspartners?