Menu

FIN-normen Goed Bestuur

Het bestuur van de Stichting Mr. Roelsefonds v/h Revakopa verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.