Menu

Missie en Doelstelling

Missie

De missie van het mr. Roelsefonds is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. 


Doelstelling

Het fonds wil haar missie realiseren door projecten te financieren voor organisaties die werkzaam zijn in de regio Gooi- en Vechtstreek en die actief zijn in de zorg- en dienstverlening voor mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Projecten gericht op sociaal en/of technologische innovatie in de langdurige zorg krijgen daarbij de voorkeur.


Preferente positie HilverZorg

Het vermogen van het fonds was oorspronkelijk gerelateerd aan de rechtsvoorgangers van HilverZorg. Vanuit deze ontstaansgeschiedenis heeft HilverZorg een preferente positie binnen het fonds. 

De preferente positie wordt als volgt ingevuld. Elk kalenderjaar wordt HilverZorg uitgenodigd om voor 15 oktober projecten in te dienen. Voor deze aanvraag reserveert het mr. Roelsefonds minimaal 55 % en maximaal 75 % van het totale dotatievolume van dat jaar beschikbaar. Het bestuur besluit in haar vergadering van de maand mei over de aanvragen van HilverZorg.


Beleidsplan

Om een transparant, toetsbaar en adequaat beleid te hebben is door het bestuur een beleidsplan vastgesteld. De uitvoering van het beleid kan op deze manier getoetst worden. Jaarlijks zal door het bestuur het beleid worden geëvalueerd en indien nodig of gewenst bijgesteld.