Vacature - Lid Bestuur

aandachtsgebied regionale arbeidsmarkt in de zorg

De organisatie

Het mr. Roelsefonds is een vermogensfonds dat streeft naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Dit doen wij (pro)actief door het stimuleren van duurzame innovaties in zorg en welzijn met financiële middelen en met het faciliteren van de inbreng van kennis.

Het beleid van het mr. Roelsefonds is erop gericht een beheerst rendement per jaar te realiseren vanuit het vermogen en minimaal de opbrengst daarvan aan te wenden voor innovatieve projecten. Het mr. Roelsefonds is in 1977 opgericht en heeft een mooie traditie en goede relaties opgebouwd in de regio Gooi- en Vechtstreek.

De uitdaging

In de afgelopen jaren heeft het mr. Roelsefonds een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In 2021 is een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de jaren 2021-2024. In dit beleidsplan ligt de strategische focus op ‘duurzame innovaties’ die gericht zijn op het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen, of het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit. Het bestuur van het mr. Roelsefonds heeft een viertal pijlers gedefinieerd waarop beleid is ontwikkeld en die volop worden geïmplementeerd met voornamelijk partners in de regio.

De rol

Het mr. Roelsefonds kent een bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit 5 leden en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van het fonds. De voorbereiding en uitvoering van het beleid ligt bij de directie. De directie wordt ondersteund door een drietal parttime medewerkers die verbonden zijn aan het fonds als ZZP’er of via inleen.

Wegens het aanstaande afscheid van een van de huidige bestuursleden wordt gezocht naar een nieuw lid. In het kader van de vernieuwde strategie en ook een verschuiving van activiteiten naar de sector welzijn is een brede oriëntatie op arbeidsvraagstukken in de zorg gewenst. Bij voorkeur heeft het nieuwe lid tevens kennis van de brede welzijnssector. Uiteraard wordt ook een actieve bijdrage gevraagd op alle andere onderwerpen waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Bestuursleden van het mr. Roelsefonds zijn in samenspraak en samenwerking met de directie actief betrokken in het werkveld en bij partners in de regio.

Het profiel

Het beoogde lid van het bestuur van het Roelsefonds heeft de navolgende profielkenmerken:

 • Kkent de regio Gooi- en Vechtstreek en is daar bij voorkeur woonachtig
  • kent de dynamiek binnen de sectoren (langdurige) zorg en welzijn
  • heeft een achtergrond in/ervaring met arbeidsmarktvraagstukken in de zorg
  • heeft mogelijk daarnaast ervaring in het brede welzijnsveld met name op het schakelvlak zorg/welzijn
  • heeft affiniteit met de doelstelling van het mr. Roelsefonds
  • is een gedegen en gedreven gesprekspartner voor zorg-/welzijnsbestuurders
  • is initiatiefrijk en proactief
  • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • heeft gevoel voor humor
  • is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie.

Van het lid worden daarnaast de volgende aanvullende kwaliteiten verwacht:

 • Maatschappelijk alert: signaleert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en kan deze vertalen naar ontwikkelingen voor het fonds 
 • Ondernemingszin: heeft het vermogen kansen en nieuwe wegen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten
 • Integere besluitvaardigheid: Is in staat belangen af te wegen en tot verantwoorde en gedragen voorstellen te komen
 • Teamplayer: is gericht op het werken in teamverband en maakt graag gebruik van elkaars complementariteit.

Vergoeding en tijdsbesteding

Er is een op de vereisten voor ANBI-instellingen vastgestelde vergoeding voor de leden van het bestuur. Deze vergoeding is in de basis vastgesteld op maximaal acht vergaderingen/bijeenkomsten per jaar. Indien daarnaast extra inzet aanwezig is, dan is daar in de vergoedingsregeling in voorzien. Voorbereiding van de vergadering vereist gemiddeld 2 uur per vergadering. Daarnaast kan het bestuurslid incidenteel contacten onderhouden in de regio in samenwerking met andere bestuursleden en/of de directie.

Procedure

Het mr. Roelsefonds laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit het een delegatie van het bestuur. 
De selectiesommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Het streven is de procedure in juni 2023 af te ronden.

Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 26 mei.

De eerste selectiegesprekken met daarvoor in aanmerking komende kandidaten bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 30 mei. De data voor de selectiegesprekken bij het mr. Roelsefonds worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden  met het bovengenoemde.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.