Menu

Extra open aanvraagronde 2020

Maandag 05 Oktober 2020

Het mr. Roelsefonds zet zich in om het levensgeluk te verhogen en de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Het fonds maakt dit mogelijk door financiële ondersteuning aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Projecten gericht op sociale-, proces- en/ of technologische innovatie in de langdurige zorg krijgen daarbij de voorkeur.

Elk voorjaar schrijven wij een aanvraagronde uit die open staat voor alle organisaties in de zorgsector in de Gooi- en Vechtstreek. Het afgelopen voorjaar zijn in deze ronde weer mooie aanvragen aangeleverd en gehonoreerd.

Dit jaar schrijft het mr. Roelsefonds een extra open aanvraagronde uit. Net als in het voorjaar staat deze aanvraagronde open voor alle organisaties in de zorgsector in de Gooi- en Vechtstreek. In deze ronde kunt u projecten indienen die een aantoonbare meerwaarde leveren voor mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat binnen zorgorganisaties, gedurende al een geruime periode van dit jaar, veel van iedereen wordt gevergd vanwege COVID-19. Juist in deze tijd en omstandigheden ontstaan er veel nieuwe initiatieven en activiteiten. Ook is ons bekend dat niet altijd de middelen aanwezig zijn om die nieuwe initiatieven en activiteiten te financieren. Het mr. Roelsefonds geeft graag het (financiële) steuntje in de rug aan organisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek met projecten die passen binnen onze doelstelling. Wij worden graag verrast met vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven en het verhogen van het levensgeluk van mensen met een langdurige en intensieve zorgvraag.

Heeft uw (zorg)organisatie een initiatief dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte? Ga dan naar onze website. Hier vindt u alle informatie over de aanvraagprocedure, criteria en het aanvraagformulier.
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet vóór 20 november 2020. Uiterlijk half december ontvangen aanvragers schriftelijk bericht over de besluitvorming.

 

Heeft u nog vragen, laat het ons weten via info@roelsefonds.nl.

Naar het nieuwsoverzicht