Menu

Open aanvraag ronde 2020

Vrijdag 10 Januari 2020

Sinds 2013 schrijft het mr. Roelsefonds jaarlijks een aanvraagronde uit die open staat voor alle organisaties in de zorgsector in de Gooi- en Vechtstreek. Net als in voorgaande jaren wordt de open aanvraagronde in 2020 opengesteld in het voorjaar. In deze ronde kunt u projecten voor maximaal € 25.000,- indienen die een aantoonbare meerwaarde leveren voor mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte. Op de website van het mr. Roelsefonds (www.roelsefonds.nl) kunt u het digitale aanvraagformulier downloaden. Het formulier bevat tevens informatie over de criteria waaraan uw project moet voldoen. Ook staat hierin algemene informatie over de procedure, richtlijnen voor het projectplan en de financieringsvoorwaarden.

Ter inspiratie verwijzen wij u naar de ‘pareltjes’ van het mr. Roelsefonds: projecten die goed aansluiten op de doelstellingen van het mr. Roelsefonds en als voorbeeld dienen voor projecten waaraan het fonds graag een bijdrage geeft. Op onze website kunt u de informatie over onze ‘pareltjes’ lezen: http://www.roelsefonds.nl/gesteunde-projecten/

Uiteraard zijn dit voorbeelden en staat het u vrij andere vernieuwende initiatieven in te dienen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte.

Wij nodigen u uit om projecten in te dienen voor financiële ondersteuning door het fonds. Uw aanvraag kunt u uitsluitend per e-mail indienen vóór 1 maart 2020. Uiterlijk eind april ontvangen aanvragers schriftelijk bericht over de besluitvorming.

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze eveneens uitsluitend per e-mail richten aan het mr. Roelsefonds via info@roelsefonds.nl.

Naar het nieuwsoverzicht