Menu

Overgang voorzitterschap mr. Roelsefonds

Woensdag 22 Januari 2020

Na de acht jaar zich te hebben ingezet als bestuurslid, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter, heeft Hans Groenendijk per 1 januari jl. afscheid genomen van het mr. Roelsefonds. Hans heeft zich met zijn medebestuursleden bijzonder ingezet voor de verdere professionalisering die het

mr. Roelsefonds de laatste jaren heeft doorgemaakt en de nieuwe strategische koers die wordt uitgerold. Na twee termijnen in het bestuur hebben wij op informele wijze afscheid genomen van een gedreven en zeer kundige voorzitter.

Hans is opgevolgd door Marc Petit die, via een open wervings- en selectieprocedure en na benoeming, per 1 januari 2020 de voorzittershamer van hem heeft overgenomen.

Marc Petit neemt als nieuwe voorzitter veel kennis en ervaring mee op twee belangrijke terreinen. Hij was jaren werkzaam als bestuurder in de zorg en betrokken bij innovatie initiatieven. Nu opereert hij in de wereld van de filantropie en kent het reilen en zeilen van goede doelen organisaties. Daarnaast opereerde hij op diverse plaatsen als bestuurslid en voorzitter.

Naar het nieuwsoverzicht