Menu

Uitnodiging open aanvraagronde 2021

Dinsdag 12 Januari 2021

Het mr. Roelsefonds zet zich in om het levensgeluk te verhogen en de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Het fonds maakt dit mogelijk door financiële ondersteuning aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Projecten gericht op sociale-, proces- en/ of technologische innovatie in de langdurige zorg hebben onze voorkeur.

Open aanvraagronde

Elk voorjaar schrijven wij een aanvraagronde uit die open staat voor alle organisaties in de zorgsector in de Gooi- en Vechtstreek. Net als in voorgaande jaren nodigen wij u uit om voor de open aanvraagronde in 2021, bij voorkeur, innovatieve projecten in te dienen voor maximaal € 25.000,- die een aantoonbare meerwaarde leveren voor mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte.

Verras ons met vernieuwende initiatieven

Verras ons met vernieuwende initiatieven

Wij zijn ons ervan bewust dat binnen zorgorganisaties, al een geruime periode van het vorige jaar en ook nu nog, veel van iedereen wordt gevergd vanwege COVID-19. Juist in deze tijd en omstandigheden ontstaan er veel nieuwe initiatieven en activiteiten. Ook is ons bekend dat niet altijd de middelen aanwezig zijn om die nieuwe initiatieven en activiteiten te financieren. Het mr. Roelsefonds geeft graag het (financiële) steuntje in de rug aan organisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek met projecten die passen binnen onze doelstelling. Wij worden graag verrast met vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven en het verhogen van het levensgeluk van mensen met een langdurige en intensieve zorgvraag.

Aanvraag indienen voor 15 maart 2021

Heeft uw (zorg)organisatie een initiatief dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte? Lees dan meer over de aanvraagprocedure, criteria en het aanvraagformulier.
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet vóór 15 maart 2021. Uiterlijk half april ontvangen aanvragers schriftelijk bericht over de besluitvorming.

Vragen?

Heeft u nog vragen, laat het ons weten via info@roelsefonds.nl.

Naar het nieuwsoverzicht