Menu

Een aanvraag indienen

Voldoet uw project aan onze criteria en de aanvullende voorwaarden? Dan zien we uw aanvraag graag tegemoet.


Benodigde gegevens

Vul het aanvraagformulier volledig in en zorg daarbij voor de volgende bijlagen:

  1. een projectplan, opgesteld conform onze richtlijnen;
  2. een gespecificeerde begroting van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, zo mogelijk aangevuld met offertes;
  3. het dekkingsplan: een overzicht van de boogde dekking van de kosten (zie vragen 11 t/m 14 van het aanvraagformulier);
  4. het meest recente financieel jaarverslag (zie vragen 19 t/m 24 van het aanvraagformulier);
  5. relevante documentatie over uw organisatie/activiteiten;
  6. een overzicht van de fondsen/instellingen waar eveneens een subsidieaanvraag voor het project is ingediend.

Digitaal indienen

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Mail het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen naar info@roelsefonds.nl. Let erop dat het aanvraagformulier mede ondertekend is door de directie of Raad van Bestuur van de instelling (bij stichtingen/verenigingen door de degene die statutair tekenbevoegd is).


Deadline

Stuur de aanvraag tijdig in, de sluitingsdatum voor de jaarlijkse open aanvraagronde is op 1 maart.