Duurzame innovaties

Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek naar verwachting ruim verdubbelen in 20 jaar. Nu al kampt de regio met tekorten in zorgcapaciteit en zijn onvoldoende medewerkers beschikbaar om de zorgvraag te beantwoorden. De tekorten zullen verder toenemen als niet anders wordt georganiseerd en gewerkt.

Vanwege dit maatschappelijke vraagstuk zet het mr. Roelsefonds de komende jaren in op duurzame innovaties die gericht zijn op:

  • Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;
  • Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.

Meerjarige samenwerking

Om onze doelen op duurzame innovaties te realiseren, zet het mr. Roelsefonds in op meerjarige samenwerking met partners. Initiatieven monden uit in programma’s met een looptijd van meerdere jaren. De voorkeur gaat uit naar programma’s die organisatie-/domein overstijgend zijn, dan wel een regionaal karakter hebben en over een duidelijke penvoerder beschikken. Innovatieve programma’s met een looptijd van meerdere jaren vanuit een solitaire organisatie sluiten we echter niet uit.

Het mr. Roelsefonds wil vanaf het begin van een initiatief betrokken zijn om mee te denken, te inspireren, te sturen en te co-creëren.

Heeft u een idee of initiatief?

Heeft u een idee/initiatief dat past bij onze strategische focus, dan gaan we graag met u in gesprek.
Stuur een e-mail aan info@roelsefonds.nl en wij nemen spoedig contact met u op.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.