Voorwaarden toekenning financiële bijdrage projecten Klein Geluk

Het mr. Roelsefonds hanteert algemene voorwaarden bij de toekenning van een financiële bijdrage. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle toegekende bijdragen voor projecten die worden ingediend in het kader van de jaarlijkse aanvraagronde ‘Klein Geluk’. Naast deze algemene voorwaarden kan het mr. Roelsefonds nog aanvullende voorwaarden stellen bij een specifiek project uit de aanvraagronde Klein Geluk.

Algemene voorwaarden toekenning financiële bijdrage

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij de toekenning van een financiële bijdrage zijn:

  • dat de begroting die bij de beoordeling van de aanvraag voor financiële ondersteuning is ingediend leidend is bij de financiële verantwoording van het project. Voor het wijzigen van de begroting na toekenning van een financiële bijdrage dient vooraf toestemming te worden verkregen van het mr. Roelsefonds. Indien vooraf geen toestemming is gegeven kan dit leiden tot vermindering van de  financiële bijdrage van het mr. Roelsefonds.
  • dat de toekenning een geldigheidstermijn heeft van een halfjaar. Binnen deze periode dient u het ingevulde en ondertekende toekenningsformulier aan ons te retourneren. Wanneer u niet binnen deze termijn heeft gereageerd, dan vervalt de toekenning.
  • bij aanvang van het project wordt bij wijze van voorschot 80% van het toegekende bedrag aan u overgemaakt. De resterende 20% wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van de inhoudelijke- en financiële verantwoording.
  • dat het mr. Roelsefonds na afloop van het project een inhoudelijke en financiële rapportage ontvangt. Hiervoor dient u gebruik te maken van het formulier verantwoording financiële bijdrage mr. Roelsefonds. Bij projectuitgaven voor materiële zaken van meer dan € 1.000,- dient de kopie-factuur (mogelijk facturen) aangeleverd te worden. Wij behouden ons het recht voor om ook andere facturen op te vragen.
  • dat wanneer uit de financiële verantwoording blijkt dat de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot, of de gerealiseerde inkomsten hoger dan begroot, dan wordt de bijdrage van het mr. Roelsefonds naar rato bijgesteld.
  • dat u instemt met de vermelding van de naam van uw organisatie en het project op de website van het mr. Roelsefonds (www.roelsefonds.nl). Na afloop van het project levert u fotomateriaal van het project aan dat het mr. Roelsefonds op de website kan plaatsen.
  • dat u bevestigt dat u een beleid heeft geformuleerd waarmee u grensoverschrijdend gedrag tracht te voorkomen en dat u maatregelen heeft genomen, en hier toezicht op gehouden wordt, om risico’s in deze te beperken.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.