Menu

Gaat uw organisatie de mr. Roelse Challenge aan?

Heeft uw (zorg)organisatie innovatieve ideeën om het levensgeluk of de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg? Dan dagen wij u uit om samen met een startup of scale up een innovatief idee in te dienen. En wellicht wordt uw idee wel gerealiseerd met financiële steun van het mr. Roelsefonds.

Lees meer informatie over de mr. Roelse Challenge 


Open aanvraag ronde 2020

Dien uw aanvraag in voor een bijdrage aan een project dat aantoonbare meerwaarde levert voor mensen met langdurende en intensieve zorgbehoefte.


Financiele ondersteuning voor innovatieve zorgprojecten in 't Gooi

Het mr. Roelsefonds wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Dit wordt in praktijk gebracht door financiële ondersteuning te bieden aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Een belangrijke voorwaarde voor het beschikbaar stellen van subsidie is dat het project niet vanuit een reguliere financieringsstroom kan of moet worden gefinancierd.

Een voorbeeld

In het project ‘Bewegend ontmoeten’ geeft zorginstelling Sherpa op een creatieve en vernieuwende manier handen en voeten aan de verbinding tussen mensen met en zonder handicap. Het mr. Roelsefonds droeg bij aan de aanschaf van buitenfitnesstoestellen. Bekijk ook andere door het fonds gesteunde projecten.

Meer weten over onze subsidiemogelijkheden?

Is er binnen uw zorgorganisatie een initiatief dat aansluit bij onze doelstelling? Lees meer over onze doelgroep en criteria om te bepalen of uw project in aanmerking komt voor subsidie van het mr. Roelsefonds.


Het mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status


Het mr. Roelsefonds is lid van de FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland, www.verenigingvanfondsen.nl
Het mr. Roelsefonds voldoet aan de Fin-normen Goed Bestuur.


Het mr. Roelsefonds is partner van Zorghart
Website met alle informatie over beroepen, opleidingen en vacatures
op het gebied van Zorg en Welzijn in Gooi- en Vechtstreek.