Gesteunde projecten

Ter inspiratie leest u hier meer over onze ‘pareltjes’: projecten die goed aansluiten op de doelstellingen van het mr. Roelsefonds en als voorbeeld dienen voor projecten waaraan het fonds graag een bijdrage geeft.

Tablet-O-Theek

Sherpa heeft de Tablet-O-Theek bedacht om meer cliënten van Sherpa met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) vaker te laten profiteren van de mogelijkheden van tablets. Het gebruik van de tablet is bij steeds meer cliënten erg in trek. Door de Tablet- O -Theek hebben zij meer mogelijkheden gekregen om tablets te leren gebruiken. Zij zijn door de Tablet-O-Theek niet afhankelijk van de openingstijden van het internetcafé maar kunnen tijdens hun dagactiviteiten en in de avonden gebruik maken van een tablet die ze te leen hebben.

Cliënten kunnen de digitale leerervaringen die worden opgedaan, bijvoorbeeld tijdens de bezoeken aan het internetcafé beter vasthouden en uitbouwen doordat het gebruik van apps en spelletjes op het internetcafé en op de tablets beter gecoördineerd wordt.

Activiteitenbegeleiders hebben een instructie gevolgd zodat zij in staat zijn om zelf om te gaan met de tablet, de cliënt hier goed bij te kunnen begeleiden en het medium goed kunnen inzetten tijdens activiteiten.

Eten uit eigen kas

De Mauritzhof, onderdeel van GGZ Centraal biedt behandeling op het gebied van specialistische sociale psychiatrie aan 50 cliënten die onder ambulante dagbehandeling zijn of klinisch verblijven op de Mauritzhof.

Een belangrijk onderdeel in de begeleiding op de Mauritzhof is aandacht voor een gezonde leefstijl; Gezonde beweging en voeding.

Voor cliënten die onder ambulante behandeling zijn bij- of klinisch verblijven op de Mauritzhof worden er tuinactiviteiten aangeboden. Er worden verschillende vormen van tuinwerk aangeboden, afgestemd op individuele doelen, behoeftes en hulpvragen van cliënten. Cliënten worden ook gestimuleerd om zelf initiatieven te ontwikkelen. De oogst wordt grotendeels gebruikt voor de kooktraining van de cliënten van de appartementen. Nu is er de ambitie om de komende jaren een lunchcafé op te zetten. Mede daarom heeft de Mauritzhof een kas aangelegd. In de kas kunnen er gedurende het hele jaartuinactiviteiten aangeboden worden. Hierdoor worden er meer groenten en fruit geoogst. Door de oogst uit de kas kan straks het lunchcafé van ingrediënten worden voorzien en zijn er meer mogelijkheden om cliënten ontspannende, stimulerende en gezonde tuinactiviteiten te bieden. De nadruk ligt niet op de prestaties, maar om een goed gevoel te ervaren bij het binnen en of buiten bezig te zijn met iets dat betrekking heeft op de natuur.

CRDL (Cradle)

De CRDL is een houten object in de vorm van een ellipsoïde, dat zowel op tafel als op schoot geplaatst kan worden. Het nodigt intuïtief uit om aangeraakt te worden door het verfijnde en speelse ontwerp. De CRDL vertaalt aanraking in geluid en maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking - en hun omgeving. 

De CRDL wordt standaard geleverd met 25 verschillende geluiden die ten gehore worden gebracht op basis van 5 manieren van aanraken. De geluiden zijn onderverdeeld in thema’s. Zo hoor je geluiden uit de natuur; stadse geluiden; geluiden van muziekinstrumenten; dierengeluiden en huis-tuin-en-keukengeluiden. De CRDL biedt ook de mogelijkheid om persoonlijke geluiden te maken en toe te voegen. 

De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te raken. Door de innovatieve technologie en intelligente software registreert de CRDL verschillen in soortelijke weerstand in het gevormde circuit en kan zó verschillende manieren van aanraken onderscheiden. Gebruikers kunnen elkaar vasthouden, wrijven, tikken of kriebelen. Door het menselijk lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, ‘bespelen’ gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar. Het circuit kan worden uitgebreid door mensen toe te voegen aan de kring, als schakels in een ketting. Iedere deelnemer heeft dezelfde mogelijkheden het samenspel te beïnvloeden.

Tovertafel

Tijdens een promotieonderzoek aan de faculteiten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en Klinische Neuropsychologie (VU Amsterdam) ontwikkelde Hester Anderiesen de zogenaamde Tovertafel. Dit is een interactief spel, ontwikkeld met en voor mensen met dementie. Het bestaat uit een kastje dat boven een tafel hangt en dat lichtanimaties projecteert op de tafel, zoals bewegende visjes, vlinders, of herfstblaadjes. Een infraroodsensor detecteert handen op de tafel en reageert daarop. Zo kan de cliënt met dementie bijvoorbeeld blaadjes van de tafel ‘vegen’, visjes ‘verjagen’, of een bal ‘overtikken’. Het doel is om de apathie van mensen met dementie te doorbreken en ze in beweging te brengen. Tegelijkertijd is het een gezelschapsspel.

De Tovertafel is ontwikkeld samen met cliënten van Careyn, hun naaste familie en zorgmedewerkers. Hierbij is gebruik gemaakt van zogenaamde co-design methoden. Cliënten, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en familie zijn allemaal positief over de Tovertafel. Het blijkt dat het spel activiteit en bewegen bevordert, demente cliënten uit hun apathie haalt en onderling contact bevordert. De Tovertafel is gemakkelijk te bedienen en voor het gebruik is minimale begeleiding nodig. Er zijn diverse spellen beschikbaar en er worden meer spellen ontwikkeld.

Het mr. Roelsefonds heeft inmiddels van meerdere instellingen een aanvraag voor een bijdrage aan een Tovertafel gehonoreerd.

Difietsen in HilverZorg

In samenwerking met een externe partner ontwikkelde  de afdeling fysiotherapie van HilverZorg de Difiets: een hometrainer waaraan een sensor/computer en een tv-scherm zijn gekoppeld. Wie op de fiets gaat zitten en trapt, ziet een filmpje van de omgeving van Hilversum op het scherm verschijnen. Het is als het ware alsof de gebruiker van het apparaat een echte fietstocht door de omgeving maakt, waardoor zowel de fysieke als de cognitieve gezondheid van bewoners worden bevorderd. Binnen korte tijd bleek de Difiets zeer populair bij bewoners, maar ook bij familie en personeel. Zelfs cliënten die voorheen moeilijk tot bewegen waren te motiveren, stappen met plezier op de Difiets.

De bijdrage van het Mr. Roelsefonds maakte het mogelijk dat het innovatieve concept van de Difiets verder is ontwikkeld en dat er ook op andere locaties binnen HilverZorg Difietsen zijn geplaatst.

Herinneringsmuseum - De Herinneringshuiskamer - in Beukenhof

In de Herinneringshuiskamer kunnen we ‘kijken naar vroeger met ogen van nu’. Het idee achter het kleine museum is vrij eenvoudig maar doeltreffend. Samen herinneringen op halen. De huiskamer brengt je in de sfeer van toen: een nostalgisch behang, kleedje op de eettafel, dichtbij de kachel het wasrek. Er worden spullen tentoongesteld uit het leven van vroeger van de bewoners die nu in onze zorgcentra verblijven. Dagelijkse dingen van toen: een keukenblok uit de jaren ’50, een strijkbout zoals die op de huishoudschool werd gebruikt, een inktpot en een kroontjespen waarmee je leerde schrijven en misschien wel je eerste liefdesbrief schreef. Of die handnaaimachine waarmee je zelf je trouwjurk hebt gemaakt.

Het zijn vooral de herinneringen en de verhalen achter deze voorwerpen die de Herinneringshuiskamer tot een ontmoetingsplek maken waar de verbeeldingskracht wordt aangesproken. Bewoners gaan onderling met elkaar in gesprek, maar ook met familie, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Mensen die de tijd hebben meegemaakt zien weer even voor zich hoe het was en mensen die er toen nog niet waren zien hoe het geweest moet zijn. Gesprekken brengen de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu in beeld en generaties dichter bij elkaar.

De herinneringshuiskamer is een leuke en innovatieve manier om contact en gesprekken tussen mensen te stimuleren. Het opzetten van het museum is mogelijk gemaakt door steun van het  mr. Roelsefonds.

Jaar van de Wens

Veel cliënten van Sherpa hebben kleine en grote wensen. Regelmatig werden deze wensen geuit bij de teams van Vrije tijd en Maatschappelijke inzet. Sherpa had al jarenlang de wens om deze speciale wensen van cliënten te vervullen.

In het jaar dat Sherpa 12,5 jaar bestond heeft de afdeling Maatschappelijke inzet het Jaar van de Wens georganiseerd. Sherpa had een half jaar nodig om de 402 wensen van cliënten en bewoners in vervulling te laten gaan. De diversiteit aan wensen was groot. Zo gingen cliënten naar de Efteling, maakten een ballonvaart, gingen een ijsje eten of bezochten zij een concert en nog veel meer. Het Jaar van de Wens werd afgesloten met een groot slotfeest, waarbij de laatste wensen in vervulling gingen. Opvallend was dat wensen soms zo eenvoudig waren. De wens dat iedereen aardig blijft of de wens dat er niets verandert omdat de bewoner het bij Sherpa zo fijn vindt.

Het Jaar van de Wens was een Sherpa-breed project waarbij medewerkers, externe partners, vrijwilligers en verwanten samenwerkten om de wensen van cliënten uit te laten komen. Het project heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaan, stimulering van eigen regie en ontplooiing van de cliënt. Deze samenwerking heeft het project tot een succes gemaakt.

Met de bijdrage van het mr. Roelsefonds konden een aantal bijzondere wensen in vervulling worden gebracht, zoals een ballonvaart, zwemmen met dolfijnen, een dagje aangepast zeilen en de aanschaf van een trampoline voor een woongroep.

Met eten terug naar het verleden

Nusantara is een organisatie die zich richt op de verzorging van de ouder wordende mens uit het voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië en of mensen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep (bijv. door huwelijk). Binnen deze cultuur neemt eten een centrale plaats in.

Binnen de stichting wordt aan de bewoners dagelijks een traditionele Indische of Nederlandse maaltijd aangeboden die in de eigen keuken wordt bereid. Bij de maaltijden wordt door de bewoners veel over het verleden gepraat. De verschillende gerechten zijn vaak het startpunt voor een gesprek.

Nusantara heeft gedurende twee jaar elke zes weken een locatie bezocht met een mobiele keuken, waarin de bewoners met familie en vrienden/bekenden gerechten hebben bereid die voor hen om een of andere reden speciaal zijn. De bewoners gaven de kok aanwijzingen en namen actief deel aan de bereiding. Daarbij werd hen ook gevraagd waarom ze speciaal dat gerecht wilden maken. De ervaring heeft geleerd dat zij hier graag over praten.

Team van Tineke

Voor kwetsbare oudere patiënten kan een noodzakelijke opname in het ziekenhuis een extra terugslag geven omdat ze minder bewegen en verward kunnen raken in een vreemde omgeving. 

Het Team van Tineke is een team van speciaal opgeleide vrijwillige begeleiders die op verschillende afdelingen van het Tergooi ziekenhuis inzetbaar zijn om extra zorg en aandacht aan kwetsbare oudere patiënten te geven. De vrijwilligers werken een dagdeel per week en bezoeken dan een aantal patiënten. Het project is gebaseerd op het Amerikaans HELP (Hospital Elder Life Program) programma. Het is innovatief en draagt bij aan betere zorg aan kwetsbare patiënten.

De vrijwilligers uit het Team van Tineke bezoeken deze kwetsbare patiënten, geven extra aandacht en ondersteuning. Ze maken een praatje, ondersteunen hen bij kleine niet-medische activiteiten zoals even lopen, samen eten, een spelletje doen en voorlezen. Het resultaat van hun werk is een betere gezondheid voor ouderen, zowel geestelijk als lichamelijk, en een grotere kans op zelfredzaamheid c.q. zoveel mogelijk vasthouden van de gezondheid die ze hadden voor hun ziekenhuisopname. 

Om alle inzet en activiteiten van het Team van Tineke te organiseren is er een (betaalde) coördinator voor 1 à 2 dagen per week. Deze zorgt voor de selectie van vrijwilligers, de opleiding en begeleiding. In maart 2017 zijn de vrijwilligers van het Team van Tineke gestart op de afdelingen Chirurgie en Neurologie van Tergooi.

Het mr. Roelsefonds heeft in november 2016 een subsidiebijdrage toegekend aan het Team van Tineke. Met deze bijdrage is het project gestart en worden de effecten onderzocht door het VUMC.

Filmpje over het Team van Tineke

Meer projecten

 • de aanschaf van enkele buitenspeeltoestellen voor een beweegtuin in een instelling voor gehandicaptenzorg
 • de herinrichting van een tuin voor psychogeriatrische bewoners in een verpleeghuis;
 • het aanschaffen en installeren van biodynamische verlichting in de huiskamers van een verpleeghuis
 • de aanschaf van een zogeheten Verhalentafel, een interactief PC-meubel waarmee bewoners van een woonzorgcentrum oude filmpjes, polygoonjournaals e.d. kunnen oproepen (sociale functie en gebruik in activiteitenbegeleiding).
 • De aanschaf van speciale muziekinstrumenten voor een verzorgingshuis voor oudere kunstenaars
 • Het transformeren van de voormalige personeelruimte van een woondienstencentrum tot een stilteruimte.
 • Het ombouwen van een bestaande badkamer tot snoezelkamer voor diep dementerende ouderen.
 • Het project De Vitale Moestuin in Veenstaete met als doel bewegen, socialiseren en lekker buiten zijn. 
 • Het starten van een koor voor bewoners met geheugenproblematiek van Amaris Theodotion.
 • De aanschaf van een spelcomputer plus spelprogramma BrainTrainer voor de bewoners van Amaris voor Anker.
 • Een mobiele keuken voor het Rosa Spier Huis.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.