Missie- strategische focus - beleid

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Het bestuur van het mr. Roelsefonds heeft in 2019/2020 een heroriëntatie uitgevoerd op missie, strategische focus en beleidsvoornemens. In april 2021 is het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd. In de nieuwe koers staat het creëren van maatschappelijke meerwaarde vooral centraal. 

Onderstaand leest u de kern van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.


Samen ontwikkelen en innoveren

-VANDAAG DOEN WAT MORGEN NODIG IS-

De kern van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Missie

Wij streven naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Dit doen wij (pro)actief door het stimuleren van duurzame innovaties in zorg en welzijn met financiële middelen en met het faciliteren van de inbreng van kennis.


Strategische focus

Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek de komende jaren sterk stijgen (de verwachting is: ruim verdubbelen in 20 jaar). Nu al kampt de regio met grote personeelstekorten in de zorg en dit zal verder toenemen als er niet anders wordt gewerkt.

Door dit maatschappelijke vraagstuk zal het mr. Roelsefonds zich de komende jaren richten op duurzame innovaties die gericht zijn op:

  • Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;
  • Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.

Beleidsvoornemens

We hanteren de volgende uitgangspunten van beleid:

  • Wij blijven onze doelen realiseren in nauwe samenwerking en samenspraak met onze partners: zorgorganisaties, ketenpartners, kennispartners en financiers.
  • Wij zullen nieuwe keten- en kennispartners zoeken, passend bij de strategische focus.
  • Wij willen meer impact realiseren door naast de financiering van ‘bestaande’ projecten ook samen met partners innovatievoorstellen te ontwikkelen, door meer kennisinbreng te faciliteren en meer te doen aan kennisoverdracht (t.b.v. de duurzaamheid van innovaties).
  • Wij zullen de komende jaren meer budget beschikbaar stellen voor meerjarige samenwerkingsrelaties op duurzame innovatieve projecten/programma’s.
  • Wij zullen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geven aan het meer duurzame beheer en inzet van onze middelen.
  • Wij zullen -deels- ook inhoud geven aan verandering van de manier waarop we keuzes maken bij het beheer en de inzet van onze middelen door nieuwe manieren van (impact) beleggen/investeren en financieren (private equity).
  • Wij zullen onze bestuurlijke- en organisatieprocessen zodanig inrichten dat we de gekozen beleidsvoornemens, in transparantie, waar kunnen maken.

Statuten

In 2020 heeft het mr. Roelsefonds de statuten vernieuwd.
De nieuwe statuten zijn gebaseerd op modelstatuten die voldoen aan ANBI-vereisten en voldoen aan vigerende governance regels. Een andere belangrijke wijziging is dat in de statuten een handelsnaam voor ons fonds is opgenomen onder de verkorte naam: mr. Roelsefonds. Tevens is de statutaire vestigingsplaats gewijzigd in Hilversum.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.