Verantwoording financiële bijdrage

Als voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage stelt het mr. Roelsefonds onder meer dat na afronding van het project een inhoudelijke- en financiële verantwoording over het project wordt aangeleverd.

Kennis delen

Door de vragen op dit formulier door de aanvrager/uitvoerder te laten beantwoorden krijgt het fonds inzicht in de mate waarin doelstellingen en resultaten zijn bereikt, de activiteiten zijn uitgevoerd, de doelgroep die is bereikt met het project, de wijzigingen die hebben plaatsgevonden t.o.v. het oorspronkelijke plan en de belangrijkste lessen die zijn geleerd tijdens de uitvoering van het project.

Verantwoording

De financiële verantwoording over de financiële bijdrage van het mr. Roelsefonds dient te bestaan uit een overzicht van de gerealiseerde kosten afgezet tegen de oorspronkelijke, danwel de laatst goedgekeurde begroting door het mr. Roelsefonds. Bij projectuitgaven voor materiële zaken van meer dan € 1.000,- dient de kopie-factuur (mogelijk facturen) aangeleverd te worden. Wij behouden ons het recht voor om ook andere facturen op te vragen. De rapportage dient voor akkoord ondertekend te worden door een daartoe erkend en bij de KvK geregistreerd persoon binnen de organisatie.

Formulier

U kunt het formulier Verantwoording financiele bijdrage downloaden 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.