Aandacht voor dementie

AANDACHT VOOR DEMENTIE

OPROEP TOT INDIENEN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN  - LET OP DE CALL IS GESLOTEN!

Dementie

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Het gaat dan om handelingen als zich aankleden, het bereiden van voedsel, correcte inname van medicatie, of het betalen van rekeningen.

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%). Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. In 2055 bereikt het aantal mensen met dementie een piek van ruim 690.000. (bron: Alzheimer Nederland). 

Aandacht voor dementie

Het mr. Roelsefonds financiert projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. De focus ligt daarbij op innovatieve projecten die een aantoonbare meerwaarde opleveren voor de zorggebruiker.

Het mr. Roelsefonds heeft in 2017 de ambitie om een bijdrage te leveren aan verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. Met de call ‘Aandacht voor dementie’ roept het mr. Roelsefonds (zorg)organisaties in regio Gooi- en Vechtstreek op om in samenwerking met een opleidingsinstituut (HBO of Universiteit) een subsidieaanvraag in te dienen voor toegepast onderzoek naar de effectiviteit van innovatieve interventies of instrumenten gericht op verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie.

Budget

Voor deze call is € 150.000 euro beschikbaar. Dit bedrag mag over maximaal twee jaar verspreid worden ingezet.

Tijdpad en procedure

Openstelling call: 15 februari 2017
Sluiting termijn van indiening: 1 april 2017 om 12:00 uur

Na het verstrijken van de indieningstermijn worden de ingediende aanvragen beoordeeld door de adviescommissie van het mr. Roelsefonds. Deze beoordeling vindt plaats op relevantie, haalbaarheid en kwaliteit. Indien gewenst of noodzakelijk zullen externe deskundigen worden ingeschakeld bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

De adviescommissie stelt een advies op aan het bestuur van het mr. Roelsefonds over de toe te kennen subsidiegelden. Het bestuur besluit vervolgens over het al dan niet toekennen van subsidiegelden t.b.v. de ingediende aanvragen. Voor 1 juni 2017 worden de aanvragers geïnformeerd over het bestuursbesluit.

Aanvragers

De call staat open voor een samenwerkingsverband waarin minimaal één zorgorganisatie en één opleidingsinstituut samenwerken. Aanvragers kunnen zijn:

  • Stichtingen of verenigingen die zorg en/of ondersteuning bieden aan mensen met dementie in regio ’t Gooi.
  • Door de overheid gefinancierde HBO of universitaire onderwijsinstellingen.

Beoordelingscriteria

Subsidieaanvragen zullen worden beoordeeld op relevantie, haalbaarheid en kwaliteit. Wat betreft relevantie wordt er gekeken naar de mate waarin het onderzoek direct bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en de mate waarin er sprake is van een innovatief instrument of product of een innovatieve interventie.

Bij de beoordeling van de haalbaarheid zal worden getoetst in hoeverre het project reële verwachtingen heeft met betrekking tot doelstellingen, resultaten, betrokkenheid stakeholders, planning, etc.

Bij de beoordeling van de kwaliteit staat nadrukkelijk de kwaliteit van het onderzoek centraal. Er wordt daarbij o.a. gekeken naar de onderzoekmethode en de borging van validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 

Voorwaarden

  • Een subsidieaanvraag wordt ingediend door één van de samenwerkingspartners; bij voorkeur de betrokken organisatie die zorg en/of ondersteuning biedt aan mensen met dementie.  Deze partij dient als penvoerder.  
  • De aanvraag wordt ingediend door middel van het aanvraagformulier dat via de website van het mr. Roelsefonds beschikbaar is. Naast het aanvraagformulier dient er een onderzoeksvoorstel te worden ingediend.
  • Projecten die al zijn gestart vóór de datum van besluitvorming komen niet voor financiering in aanmerking. 
  • Projecten waarbij een eigen bijdrage wordt ingebracht krijgen de voorkeur.

Praktisch

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij het mr. Roelsefonds worden ingediend. Het aanvraagformulier en het onderzoeksplan (inclusief begroting) dienen voor 1 april 2017, 12:00 uur te zijn ontvangen op emailadres info@roelsefonds.nl.

Downloads:

- Aanvraagformulier Call 'Aandacht voor dementie'

Call tekst 'Aandacht voor dementie'

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.