Menu

Financiele ondersteuning voor innovatieve zorgprojecten in 't Gooi

Het mr. Roelsefonds wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Dit wordt in praktijk gebracht door financiële ondersteuning te bieden aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek. Een belangrijke voorwaarde voor het beschikbaar stellen van subsidie is dat het project niet vanuit een reguliere financieringsstroom kan of moet worden gefinancierd.

Een voorbeeld

In het project ‘Bewegend ontmoeten’ geeft zorginstelling Sherpa op een creatieve en vernieuwende manier handen en voeten aan de verbinding tussen mensen met en zonder handicap. Het mr. Roelsefonds droeg bij aan de aanschaf van buitenfitnesstoestellen. Bekijk ook andere door het fonds gesteunde projecten.

Meer weten over onze subsidiemogelijkheden?

Is er binnen uw zorgorganisatie een initiatief dat aansluit bij onze doelstelling? Lees meer over onze doelgroep en criteria om te bepalen of uw project in aanmerking komt voor subsidie van het mr. Roelsefonds.


Het mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status


Het mr. Roelsefonds is lid van de FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland, www.verenigingvanfondsen.nl
Het mr. Roelsefonds voldoet aan de Fin-normen Goed Bestuur.